Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Sieradzu