Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny