Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja i polityka publiczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauki polityczne - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja i polityka publiczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nauki polityczne - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny