Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach