Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny