Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny