Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku malarstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku malarstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki