Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie