Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechatronika - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny