Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nawigacja - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku oceanotechnika - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nawigacja - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego