Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny