Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny