Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwo - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku innowacyjna gospodarka - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku innowacyjna gospodarka - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku towaroznawstwo - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa