Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku transport - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu