Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie transport - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nawigacja - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nawigacja - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny