Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej