Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku