Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Wokalno-Aktorski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Wokalno-Aktorski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Wokalno-Aktorski