Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzyka w mediach - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzykoterapia - k. unikatowy - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej