Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku musical i choreografia - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Wokalno-Aktorski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Wokalno-Aktorski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku musical i choreografia - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Wokalno-Aktorski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Wokalno-Aktorski