Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa