Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii