Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu