Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzyka koscielna - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny