Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki