Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzyka kościelna - k. unikatowy - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku muzyka kościelna - k. unikatowy - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej