Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych