Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych