Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w bizesie - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny