Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny