Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych