Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów