Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku scenografia - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku scenografia - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku scenografia - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa