Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa