Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych