Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku tkanina i ubiór - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku tkanina i ubiór - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku tkanina i ubiór - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru