Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz