Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce