Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku intermedia - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku intermedia - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów