Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Rzeźby
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Rzeźby
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Rzeźby