Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Sztuki Mediów
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sztuka mediów - k. unikatowy - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Sztuki Mediów