Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo teatru muzycznego - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski