Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki