Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny