Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie włókiennictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku włókiennictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku włókiennictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska