Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Nauk o Zdrowiu