Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Zarządzania i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Zarządzania i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Zarządzania i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Zarządzania i Transportu