Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku terapia zajęciowa - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii