Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Turystyki i Rekreacji