Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii